سرور های با منابع بیشتر

با پشتیبانی آنی

سرور برنزی

4,200,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 2 core

RAM/حافظه 4GB

SSD/هارد دیسک 40G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم

سرور نقره ای

6,000,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 4 core

RAM/حافظه 8GB

SSD/هارد دیسک 80G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم

سرور طلایی

9,600,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 8 core

RAM/حافظه 16GB

SSD/هارد دیسک 160G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم

سرور الماسی

16,800,000.00ریال
ماهانه

VCPU/پردازنده 16 core

RAM/حافظه 32GB

SSD/هارد دیسک 320G

نوع هارد دیسک SSD

نوع مجازی ساز KVM

Port/پورت 10Gbps

BW/ترافیک دانلود Unlimited

DC/دیتاسنترزیرساخت-ایران

Free OS سیستم عامل

5-30 Minutes زمان تحویل

IPv4/IPv6 نوع آی پی

99.99% آپ تایم